ClickCease

.TAMARY & CO

הניסיון עושה את ההבדל

ליווי משפטי לזכיינים

משרד עו"ד מנור-תמרי מומחים בליווי וייצוג זכיינים בהליך חתימת חוזה זיכיון. המשרד מייצג זכיינים של עשרות רשתות בפריסה ארצית.

  • מסעדות ובתי קפה
  • ליווי זכיינים
  • תכנון מבנה עסקי
  • בניית חוזים משפטיים
  • ייצוג מול גופים פיננסיים ומסחריים
  • ייעוץ משפטי צמוד

בדרך להצטרף לרשת?

הסכם זכיינות מנצח מתחיל כאן:

מעדיף לדבר בטלפון?

בין הרשתות שאנו מלווים/ליווינו:

חותם על הסכם זכיינות?

לא חותמים לפני שמתייעצים:

איתך לאורך כל הדרך

בשלב הראשוני

בחינת חוזה הזכיינות, בניית המבנה העסקי, ניהול סיכונים, עבודה מול ספקים וכו'.

הקמת העסק

שמירה על האינטרסים של בעל העסק - התקשרות עם הרשת המזכה, עריכת הסכמים מול ספקים ושותפים, רישוי העסק.

איתך גם בשוטף

ייצוג וניהול התקשרויות מול ספקים, שותפים וגופים מסחריים ומשפטיים. ניהול וייצוג סכסוכים משפטיים, עריכת חוזים ועוד.

זכיינות מצליחה מתחילה כאן!

מעדיפים לחייג?

Houston, we have a problem!

We are currently fixing this spaceship, so you might experience a bumpy flight.